top of page
les7_edited.jpg
ORGAN-02.png

69.Celoslovenský
zraz turistov

a
53. stretnutie
Turistických Oddielov Mládeže

Časový harmonogram

18:00 ubytovanie TOM v základnej škole

07:00 – 22:00     Prezentácia, ubytovanie

08:30                   Odchod účastníkov na plánované pešie trasy a cyklotrasy

19:00 - 20:30      Slávnostné otvorenie zrazu, kultúrny program – príhovor predsedu KLT

                             a starostu obce Lozorno a hostí, vystúpenie speváckych zborov LOZA 

                             a ENEMTAK,mažoretky SOFI a posedenie pri hudbe

07:00 – 08:30     Prezentácia

08:30                   Odchod účastníkov na plánované pešie trasy a cyklotrasy

19:00 - 20:30      Posedenie pri hudbe

07:00 – 08:30     Prezentácia

08:30                   Odchod účastníkov na plánované pešie trasy a cyklotrasy

18:00 - 19:00      Svätá omša

19:00 - 20:00      Slávnostné ukončenie zrazu. Príhovor predsedu KLT a Starostu obce Lozorno a hostí,

                             odovzdanie štafety. Zapálenie táborového ohňa.

20:00 – 22:00     Večerné posedenie pri dobrej hudbe – hudobná skupina

07:00 – 09:00     Odchod účastníkov na trasy /individuálny program/

09:00 – 10:00     Uvoľnenie ubytovacích priestorov

Momentálne žiadne nadchádzajúce podujatia
Untitled-36.png

Program

Počas 4 dní konania 69. ročníka Celoslovenského zraz turistov 

a 53. ročníka stretnutia Turistických Oddielov Mládeže si budete môcť vybrať zo šiestich peších trás,

vďaka ktorým spoznáte Región Záhoria i Malých Karpát.

Počas 4 dní konania 69. ročníka Celoslovenského zraz turistov 

a 53. ročníka stretnutia Turistických Oddielov Mládeže si budete môcť vybrať z troch cyklotrás, vďaka

ktorým spoznáte Región Záhoria, Malých Karpát i oblasť blízkeho Dolného Rakúska.

bottom of page